Mujic Consultings intervju med meg om stress og utbrenthet

Intervju

Jeg tok en prat med gestaltterapeut Hege Paulsen om stress og utbrenthet i arbeidslivet og sånn ellers i privatlivet. Hun har jobbet med mennesker hele sitt voksne liv, først som sykepleier og helsesøster, både i Norge og på oppdrag i Afrika. Nå jobber hun som gestaltterapeut og jeg tok derfor en prat med henne om stress, hvordan håndtere stress og hvilke type tiltak man kan benytte seg av i både privatlivet og på arbeidsplassen for å redusere stress og forebygge utbrenthet.

Kan du fortelle oss litt om hvem du er og hva du jobber med?

Jeg elsker å jobbe med mennesker og er svært opptatt av hvordan vi lever livene våre og hvordan vi har det. Jeg er utdannet sykepleier og helsesøster og har jobbet med mennesker i alle aldre og  i alle typer livsutfordringer, både her i Norge og på oppdrag i Afrika. Nå jobber jeg som gestaltterapeut og har drevet min egen praksis i Oslo i over 3 år nå, og hvor jeg tar imot klienter i terapi. I tillegg holder jeg worskhops for andre terapeuter/coacher, studenter og lignende som ønsker å skape sin egen drømmepraksis og ha verdens beste jobb akkurat som meg. Jeg har selv erfaring med å være utbrent og sykmeldt over tid.

Stress
Du er gestaltterapeut og har jobbet med stress og utbrenthet i flere år:

Kan du forteller oss hva er egentlig stress?
Jeg tror ikke det finnes ett enkelt svar på det da dette med stress rommer så mye og oppleves veldig forskjellig fra person til person. Men jeg tenker at det er noe som kan oppleves som et press og en overbelastning, noe som er overveldende og “for mye”.

Hvordan kan vi gjenkjenne at vi stresser på arbeidsplassen? Her mener jeg hva som skjer biologisk og kognitivt når vi stresser. 
Det kan være en følelse av å ikke være god nok og ikke gjøre nok. Det kan også være å ikke klare å prioritere arbeidsoppgavene, at alt føles like viktig og haster like mye og dette skaper bare mer stress. Det har blitt en ond sirkel.
Jeg tror vi opplever stress ulikt og at det viktigste ikke er å skille det biologiske fra det kognitive, vi er hele mennesker. Stresser jeg i tankene mine, så kjenner jeg det i kroppen og omvendt.

Kan du nevne noen eksempler på hva som gjør at vi stresser på arbeidsplassen eller privat?
Et eksempel på det er når det er mye vi må, bør og skal, og vi lever mer etter dette enn det vi vil og har lyst til, både på jobb og privat. Dette handler ofte om egne forventninger og andres forventninger til oss. Ofte tar vi mer hensyn til andres behov enn våre egne og går på akkord med oss selv og våre egne behov. Et annet eksempel er vanskelige relasjoner på arbeidsplassen og/eller privat. Og dette henger sammen. For hvis man har det vanskelig privat påvirker det hvordan vi har det på jobb og omvendt, vi er jo mennesker som henger sammen og som påvirkes av våre omgivelser og vår historie.

I hvilken grad tror du måten samfunnet, teknologien og organisasjoner er organisert og har utviklet seg har betydning for stressproblematikken blant mennesker? Begrunn hvorfor du tror det er slik.
Jeg opplever at vi er mindre og mindre i kontakt med hverandre i dag på grunn av  teknologien og at vi lever i en verden hvor alt går fortere og fortere. Jeg tenker at dette kan være en kilde til stress og en følelse av å ikke høre til og henge med.

Hvorfor stresser vi mennesker i dagens samfunn? Begrunn svaret.
I dag berømmes og belønnes prestasjoner og det er viktig å være bedre enn god og aller helst best. Det gir status å være aktiv og vellykket på alle områder i livet, enten så henger du med og er på topp eller så kan du bare gi opp, det er liksom ingen mellomting. Denne svart/hvitt-tenkningen bidrar til at vi mennesker strever og sliter oss ut.

Håndtering av stress

Hvordan kan man håndtere et for høyt stressnivå enten privat eller på arbeidsplassen?
Jeg tror det er helt nødvendig å bli mer bevisst og stille seg spørsmål som; hva stresser meg? Er det noe her jeg kan redusere og fjerne? Jeg tror ikke det er vi som ikke tåler nok når vi blir stresset. Jeg tenker at de fleste håndterer alt for mye, tar seg sammen og tåler mer enn det som er sunt. Det blir for mye rett og slett, og det er det som stresser oss vi må gjøre noe med, ikke at vi skal ta oss sammen for å tåle enda mer.
Man kan stille seg noen gode spørsmål som: må jeg alt jeg tror jeg må? Hva har jeg lyst til? Hva kan jeg velge bort? Kan jeg delegere bort noen av oppgavene mine, både på arbeidsplassen og hjemme? Hva gir meg påfyll, glede og overskudd? Hvordan kan jeg putte mer av det inn i dagene mine?

Som gestaltterapeut vil jeg tro at du benytter deg av en rekke teknikker, strategier og metoder for å hjelpe mennesker med for høyt stressnivå:

Hvilken teknikker og metoder kan man benytte seg av for å redusere stressnivået? 
Gestaltterapi foregår her og nå, og det er relasjonen, klienten og terapeuten, som er i fokus når jeg jobber. Men jeg sammen med klientene jobber jeg en del med at klientene skriver opp hva de må i løpet av dagen. Så får klienten sortere om hun/han faktisk “må” alt som står på listen eller om det som står der faktisk bare føles ut som noe hun/han “må”. Da har vi et godt utgangspunkt for å jobbe med og bli bevisst hva han/hun har LYST til og VIL. Jeg jobber også gjennom samtale eller øvelser med å øke bevisstheten på hva som skaper stress slik at klienten i større grad kan velge hvordan hun/han skal forholde seg til det og/eller de som skaper stresset. Jeg støtter klienten i å stole på seg selv og ta hensyn til egne behov slik at hun/han kan velge mer av det og få det bedre.
Tips jeg gir mine klienter er blant annet å mer av det som kanskje virker som å gjøre ingenting. Eksempler på dette er:
  • gå tur i naturen
  • puste og gjerne meditere
  • ta pauser fra sosiale media
  • ta vare på seg selv og begrense vanskelige relasjoner ved å sette grenser for seg selv
  • planlegge for å ha tid og gjerne rolige morgener som starter dagen godt
  • takke nei til noen og noe
  • få hjelp til å sortere
  • øve seg på å gjøre det som er godt og som gjør en glad

Hvor viktig er det for oss mennesker å oppleve mestring, trivsel og glede på arbeidsplassen?
Jeg tror at det er en av de viktigste faktorene for å oppleve mening og ha det bra både på jobb og privat. De fleste av oss er på jobb 8 timer om dagen og hvis det ikke er et godt sted å være vil man bli ganske ulykkelig etter hvert, tenker jeg.

Tiltak mot stress

Du har nå snakket om håndtering og tiltak mot for høyt stressnivå:

Hvilken andre tiltak kan man gjøre for å redusere for høyt stressnivå? 
Jeg tror det viktigste er å leve i tråd med det som er riktig og viktig for deg. At du er bevisst egne behov, ønsker og verdier, og at du tar valg hver dag ut ifra dette.

I hvilken grad kan fysisk aktivitet hjelpe mennesker som har for høyt stressnivå på arbeidsplassen eller i privatlivet?
Her tror jeg ikke det er et enkelt svar som passer for alle. Det er masse forskning som viser at fysisk aktivitet hjelper mot det meste, men hvis man er så stresset og sliten og på grensen til utbrent eller faktisk utbrent, kan det være at man fullstendig tom for energi og da trenger man først og fremst ro og hvile. Det er viktig å kjenne etter om det er aktivitet man trenger eller om det er det å roe ned og hvile man har behov for. Dette vil jo heldigvis endre seg etter hvert og når man har hvilt nok og kjenner at overskuddet er på vei tilbake vil kroppen si ifra om at den trenger bevegelse igjen.

Utbrenthet

Vi har nå snakket om stress men vi vet at det er svært mange i arbeidslivet både ledere og ansatte som opplever å møtte veggen og bli utbrent:

Hva er forskjellen mellom stress og utbrenthet? 
Jeg tror at vi kan leve med en viss dose stress over en viss tid, og at vi kan hente oss inn igjen med hvile og ro og relativt raskt kjenne overskudd igjen. Men hvis det blir nok stress og nok press over nok tid opplever mange at de møter den berømte veggen, at det stopper opp og at batteriet er helt tomt. Mange opplever at selv om de hviler og sover, så hjelper det ikke, batteriet er fortsatt tomt. Når man har kommet dit kan det ta tid å hente seg inn igjen. Mange finner ut at måten de levde på tidligere rett og slett ikke fungerer lenger og at noe må bli annerledes. Jo mer bevisst de blir på hva som ikke fungerer, jo lettere er det å se nye muligheter og måter å leve på som er god for seg.

Vi vet at stress og utbrenthet henger godt sammen, men kan du fortelle oss hva er det som gjør at noen utvikler utbrenthet?
Jeg tenker at det kan være flere ting som for eksempel for mye press og stress over tid, lite egenomsorg, vanskelige relasjoner som tapper for energi og belastninger og påkjenninger, som jo er en del av livet. Ofte er det en kombinasjon av flere faktorer og ikke bare én som gjør at noen blir utbrente.

Er det visse personlighetstyper som er mer sårbare for å utvikle utbrenthet?
Jeg erfarer at dette kan ramme alle.

Det er dessverre ingen forskningsresultater som kan vise til statistikk over hvor mange som blir utbrent ut ifra alder og stilling, og en grunn til det kan være at det ikke er en diagnose. Men ifølge ledernytt i høst sto det at over 70% av unge ledere og ansatte er i risikofare for å bli utbrent eller har vært utbrent i sin karriere. 

Hva tror du årsaken er til at tallet er så høyt i Norge?  
Jeg tror det kan skyldes et enormt fokus på å prestere og at det er blitt status å nesten jobbe seg “i hjel”. Mange overstyrer signalene som kroppen gir og tolker de dit hen at man ikke er god nok, at man tåler for lite og nå må ta seg sammen og gjøre mer, i stedet for å roe ned og gjøre mindre. Godt nok er ikke godt nok og når ett mål er nådd, jager man bare etter nye mål. Man sammenligner seg med andre og har skyhøye forventninger til seg selv. Jeg tror også at mange har et lite bevisst forhold til egne verdier, hva som er viktig for en og hva en vil, og hva som gjør at en har det bra. Man går rett og slett på autopilot og sånn lever man livet til det ikke går lenger og man blir utbrent.

Hvordan kan man forebygge utbrenthet på arbeidsplassen?
Jeg erfarer at utbrenthet ikke skyldes forhold på arbeidsplassen bare. Men jeg tenker at en god arbeidsplass hvor den ansatte opplever medbestemmelse, anerkjennelse, nytteverdi og et godt arbeidsmiljø hvor kommunikasjonen er god og vennlig, kan være med på å forebygge utbrenthet. Om dette alene ikke kan forebygge utbrenthet, så tenker jeg at dette er faktorer som kan ha stor betydning for den som er i fare for å bli utbrent.

Annet

Har du noe annet du vil trekke fram som du ønsker å formidle til våre lesere/seere?
Jeg tror ikke at en god arbeidsplass alene kan hindre utbrenthet og stress. Vi er hele mennesker og hvordan vi har det ellers i livet utenom jobben, påvirker oss også i svært stor grad. Hvis det bare hadde handlet om forhold ved arbeidsplassen når folk blir utbrente og sykmeldte ville jo det å bytte jobb fikse det, men sånn er det jo ikke for de fleste. Så det må bety at det ikke nødvendigvis er bare arbeidsplassen som forårsaker utbrentheten, men også andre faktorer i livet. Derfor holder det ikke alltid med tilrettelegging på arbeidsplassen for å være i arbeid, noen er for dårlige til å være på jobb og trenger rett og slett en time out for å hvile og bli mer bevisst hva som skaper stresset og utbrentheten. Fra dette ståstedet med mer bevissthet om seg selv og omgivelsene sine kan mange etter hvert se muligheter for å velge noe annet. Et godt utgangspunkt kan være å spørre deg selv om du lever det livet som er riktig for DEG, eller om du lever livet ditt etter hva du bør og må. Husk at det er DITT liv og at det er DU som skal leve det og ingen andre!


Du finner flere intervjuer og mer om Mirza og Mujic Consulting her: 
Mujic Consulting
Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s